לידיעתכם האתר בהרצה
גלגלון כיבוי

מחיר 400.00 ₪

מטפים 6 ק"ג

מחיר 250.00 ₪

מזנק מסך מים

מחיר 620.00 ₪

גלאיי עשן

מחיר 380.00 ₪

נגרר קצף

התקשר למחיר 0524745239

חייגן אוטומטי

התקשר למחיר 0524745239

מחולל הFIREPRO

התקשר למחיר 0524745239

גלאי להבה-גז

התקשר למחיר 0524745239

מערבל קצף

התקשר למחיר 0524745239

רכזת גילוי אש

התקשר למחיר 0524745239

רכזת גילוי אש

התקשר למחיר 0524745239

מפתח שטורץ

התקשר למחיר 0524745239

הידרנטים

מחיר 2800.00 ₪

מזנקי טורבו סילון

התקשר למחיר 0524745239

מזנקי קצף

התקשר למחיר 0524745239

תותח מים/קצף נייד

התקשר למחיר 0524745239

תותח מים/קצף

מחיר 800.00 ₪

עגלת קצף

התקשר למחיר 0524745239

ארונות כיבוי

מחיר 400.00 ₪

לחצן ניפוץ

מחיר 470.00 ₪

לידיעתכם האתר בהרצה